Přeživší

10. kmen vodních R&R přístav Maják Liberec

Kontakty

Kapitán oddílu

David Urban – Ňuf

776 620 116

nuf@skaut.cz

Zástupce

Jan Miroszka – Čert

 

Oddíl je registrován u:

10. PVS Maják „Liberec"

Vlčí vrch 3, 460 15 Liberec 15

IČO: 640 394 21

© Junák – Český skaut, z. s., přístav "Maják" Liberec