© Junák – Český skaut, z. s., přístav "Maják" Liberec